Туниця Тарас Юрійович

Доктор економічних наук, професор

 

 

Навчальна робота

Основні дисципліни, що читаються: сучасна макроекономічна політика країн світу

 

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Проблеми сталого розвитку, оптимізованого ресурсоспоживання в контексті міжнародних економічних відносин, сировинні та фінансові ринки.

Автор одноосібної монографії («Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст»), співавтор п’яти монографій та двох підручників.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Міжнародні аспекти формування галузевої політики сталого розвитку (на матеріалах лісового господарства)” захищена у 2001 році.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти)” захищена у 2007 році.

 

 

 

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP