Вайданич Тетяна Василівна

Старший викладач

tatyana vajdanych

 Навчальна робота
Основні дисципліни, що читаються: маркетинг, маркетинг у діловій практиці дизайнера, маркетинг у виробництві, міжнародна статистика, економіка і фінанси підприємства, операційний менеджмент, основи ділового протоколу, товарна номенклатура ЗЕД.

Науково-дослідна робота
Співавтор 3 навчальних посібників, 2 патентів на корисну модель й понад 30 науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів та напрями досліджень – становлення ринку екологічних послуг в Україні, екологічний менеджмент та маркетинг, дослідження світового ринку лісопродукції.

Основні публікації
1. Екологічний маркетинг. Навчальний посібник. // Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І та ін.. - Львів: Афіша, 2003.- 248с. (авторських – 105 стор.)
2. Маркетинг. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. // Вічевич А.М., Вайданич Т.В.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 194с. (авторських – 97 стор.)
3. Ризик-менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. // Дідович І.І., Кульчицька Е.А., Вайданич Т.В.– Львів; НЛТУ, - 2017. – 160 с. (авторських – 45 стор.)
4. Аналіз міжнародних ринків для організації збуту продукції побічного лісокористування. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). − Львів : РВВ НЛТУ України. - 2016. − С. 15-17.
5. Дослідження привабливості ринків збуту ялинкових прикрас / М.Р. Пасєка, Т.В. Вайданич. Наука і молодь в ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2015 року) : у 2 ч. – Електронні дані. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – Ч. 2. – с. 71-74. Режим доступу: http://puet.edu.ua/sites/default/files/zbirnyk_taez_ch2_25122015_2.pdf
6. Підходи до диверсифікації діяльності лісових підприємств в напрямку розвитку туристичних послуг на основі міжнародного досвіду // І.І.Дідович, Т.В.Вайданич// Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст.- Львів: ЛІЕТ, 2013. - №8. – с.98-103. Режим доступу: http://www.liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2344
7. Спосіб визначення маси фотосинтетично зв’язаного атмосферного вуглекислого газу та депонованого деревостаном вуглецю. // Вайданич В.І., Дейнека А.М., Миклуш С.І., Вайданич Т.В. Патент на корисну модель №45794 //u200906164. Опубліковано 25.11.2009. Бюл.№22, 2009.
8. Спосіб визначення маси фотосинтетично продукованого деревостаном кисню. // Вайданич В.І., Криницький Г.Т., Миклуш С.І., Чорній З.П., Вайданич Т.В. Патент на корисну модель №54199 //u201006339. Опубліковано 25.10.2010. Бюл.№20, 2010.
9. N. Yurkiv,  E. Kulchytska, T. Vaidanych. Ecological Monitoring as a Component of Ecologically Safe Export Activity Management of Forestry Enterprises. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Gospodarowanie zasobami organizacji: Wdział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. – Nr 4/2018, tom II. – P.67-78
10. Вайданич Т.В. Оцінювання перспективних міжнародних ринків для організації збуту недеревинної продукції лісу / Т.В.Вайданич // Науковий вісник НЛТУ України, (2018). - 28(4), 26-30.

Міжнародне стажування та участь у міжнародних проектах
1. Стажування в рамках міжнародних проектів NARECO та ENARECO, фінансованих за програмою Tempus-Tacis в університеті м. Падуї (Італія):
- TEMPUS TACIS PROJECT “Natural Resourse Economics”, червень-липень 1996;
- TEMPUS TACIS PROJECT “Environmental and Natural Resourse Economics”, розробка навчально-методичного комплексу дисципліни “Applied green marketing”, жовтень-грудень 1998р. і січень-лютий 2000р.
2. Тренінг-семінар «Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях», 14.03.08, «Українська асоціація маркетингу, м. Львів.
3. Тренінг-семінар «Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою СRM- системи «Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40», 28.04.09, «Українська Асоціація Маркетингу», корпорація «Парус», м. Львів.

Освіта
1. Спеціаліст, кваліфікація «Математик» за спеціальністю «Прикладна математика», факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету ім. І. Франка, диплом МВ № 931588 від 21.06.1986 року.
2. Спеціаліст, кваліфікація «Економіст бухгалтерського обліку і аудиту» за спеціальністю «Облік і аудит», інженерно-економічний факультет Українського державного лісотехнічного університету, диплом ЛС № 012390 від 20.06.1996 року.Український державний лісотехнічний університет (УкрДЛТУ) (1994) спеціальність технологія деревообробки.

 Досвід роботи
2003 р. – по даний час - старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України;
1986-1989 рр.- інженер ОЦ інституту прикладних проблем механіки і математики;
1989-1991 рр.- математик ОЦ інституту прикладних проблем механіки і математики;
1991-1994 рр.- інженер 1 категорії Львівського лісотехнічного інституту;
1994-1995 рр.- асистент кафедри маркетингу та кон’юнктури ринку Українського державного лісотехнічного університету;
1995-2003 рр.- асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України;
1999 – 2004 рр. член Української асоціації маркетингу.

E-mail:
vajdanych(at)nltu.edu.ua

GREEN Blue Orange BACK TO TOP