Ukraine  20-31/03 Переддипломна практика (ЕП бак) :::  27/03-02/04  Модульний тиждень / Семестровий контроль (ЕП спец) ::: 03-30/04 Переддипломна практика (ЕП спец) :::  05/04 Захист звітів із практики (ЕП бак) ::: 07/04  Державний іспит (ЕП бак) ::: 10/04-18/06  Державний іспит (ЕП бак)

Методичні матеріали

1. Кульчицька Е.А. Міжнародна економіка. Практикум / Е.А. Кульчицька, І.І. Дідович. - Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 96 с.

2. Дідович І.І. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Міжнародна економічна інтеграція” / І.І. Дідович , Е.А. Кульчицька. - Львів: НЛТУ України, 2008. – 20 с.

3. Дідович І.І. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Міжнародна торгівля” для студентів напряму 6.030601 "Менеджмент" / І.І. Дідович , Е.А. Кульчицька. - Львів: НЛТУ України, 2008. – 88 с.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP