Ukraine  20-31/03 Переддипломна практика (ЕП бак) :::  27/03-02/04  Модульний тиждень / Семестровий контроль (ЕП спец) ::: 03-30/04 Переддипломна практика (ЕП спец) :::  05/04 Захист звітів із практики (ЕП бак) ::: 07/04  Державний іспит (ЕП бак) ::: 10/04-18/06  Державний іспит (ЕП бак)

Підручники та наукові видання

1. Дідович І.І. Ризик-менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Дідович І.І., Вайданич Т.В., Кульчицька Е.А. - Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ, - 2013. – 160 с.

2. Максимець О.В. Міжнародне інвестування та спільне підприємництво. Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050206 “Менеджмент ЗЕД” // О.В. Максимець, О.В. Чопик. – Львів: НЛТУУ, 2010. – 88 с.

3. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. // А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – 2-е вид., доповнене і перероблене – К.: Професіонал, 2009. – 216 с.

4. Матвеєв М.Е. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / М.Е.Матвеєв, І.І.Дідович . – Київ : Професіонал, 2008 . – 183 с.

5. Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник // А.М. Вічевич, М.Е. Матвеєв, О.В. Максимець. – Львів: НЛТУУ, 2006. – 258 с.

6. Матвеєв М.Е. Митна справа і митне регулювання. Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004. - 220 с.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP